PMU Voorwaarden

 • Annuleren: Alle afspraken die minder dan 48 uur van te voren geannuleerd/verzet worden of waarbij u niet op komt dagen (ongeacht de reden) worden voor 100% in rekening gebracht.
 • Alle opdrachten van cliënt aan WELLL. worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
 • Door opdracht te geven aan WELLL. tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloedoverdraagbare ziekte.
 • Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
 • Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
 • Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 10 weken na de eerste behandeling plaats te vinden.
 • Alle nabehandelingen op verzoek van de client ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen worden gezien als touch-up behandeling en zullen in rekening worden gebracht tegen de op de website geldende touch-up tarieven.
 • De touch-up tarieven geleden uitsluitend voor clienten die hun laatste behandeling bij WELLL. hebben voldaan.
 • Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl WELLL. dit (medisch) niet verantwoord vind mag WELLL. deze nabehandeling weigeren.
 • WELLL. is niet aansprakelijk voor ontstekingen o.i.d. als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 • WELLL. vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en of mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
 • WELLL. gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.